Avantatges dels socis:

  • Comunicació anticipada de tots els esdeveniments (tasts, sortides, esmorzars, ...) 

  • Prioritat en la inscripció als esdeveniments.

  • Avantatges econòmics als esdeveniments.

  • Possibilitat de compres conjuntes.

  • Obsequi anual.

Preu de la quota:

  • La quota anual dels socis serà de 25€ anual (si es fa l'inscripció dins el primer semestre) i de 15€ (si es fa l'inscripció en el segons semestre).

  • La quota serà renovable anualment si no es comunica la baixa abans del 1 de desembre del any en curs.