November 12, 2018

October 8, 2018

April 16, 2018

Please reload

Entradas recientes

Inscriu-te

January 20, 2017

1/1
Please reload

Entradas destacadas

Unitat 4 - Cicle biològic de la vinya

April 30, 2017

 

 

La vinya és una planta amb un cicle característic en zones temperades que s'inicia amb el desborre a principis de la primavera per concloure amb la caiguda de la fulla en la tardor.

 

D'entre tota les fases d'aquest cicle la més important per a la qualitat del raïm és la maduració, a la qual dedicarem la propera lliçó.

 

A continuació veurem pas a pas com va evolucionant la planta segons en què moment de l'any es troba. És important ressenyar que encara respectant el natural cicle biològic de la planta, tota vinya conreada sempre ha de ser perfeccionada en la seva evolució per la mà de l'home, d'aquí una sèrie de pràctiques de camp entre les quals s'inclou la de la poda.

 

La vinya és una planta arbòria, trepadora, de creixement il·limitat, per la qual cosa cal controlar-la. És aquí on es fa necessària la tècnica de la poda per poder donar forma al vinyer i alhora afavorir un correcte desenvolupament de la vegetació en general i del fruit (els raïms) en particular.

 

A més de la poda d'hivern o principal, es fan vàries podes al llarg de tot l'any, com per exemple la poda en verd primaveral. La poda és una de les operacions més importants per a l'obtenció posterior d'uns raïms sans, madures, i sobretot: DE QUALITAT per fer bon vi.

 

 

 

LES FASES DEL CICLE BIOLÒGIC DE LA VINYA

 

1 Repòs vegetatiu.

 

Part de la tardor i tot l'hivern. Aspecte de la planta: tronc amb braços i sarments, solament la part llenyosa, no hi ha fulles ni cap estructura verda vegetal. Causa: temperatura del sòl< 10º , no hi ha possibilitat d'absorció per part de les arrels dels nutrients del sòl.

 

2 Desborre.

 

Finals d'hivern i principis de primavera. Aspecte de la planta: les gemmes de la planta comença a inflar-se, a formar una "esborra" on va tota la informació cromosòmica, diferenciada en fulles, tiges, fulles i racimos, tots ells diminuts. Causa: augment de la temperatura per sobre de 10º, comença la funció d'absorció per part de les arrels de la planta.

 

3