Alta:

  • Per tal de fer efectiva l'alta cal fer els següents pasos:                                                

    • Llegir els estatuts de l'associació.​
    • Imprimir el full d'alta i de domiciliació SEPA.

    • Complimentar correctament i lliurar els dos documents.

    • Satisfer el càrrec domiciliat per part de TastaVins Juneda.